PAOK
ROCHAT (csc) (4)
HRISTODOULOPOULOS (38)
YIASOUMIS (79)
SALPINGIDIS (sp) (83)
YIASOUMIS (89)
5
1